Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 1. 2021

zata

Bude zpočátku polojasno až oblačno, od západu postupně až zataženo a místy sněžení. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

Současnost obce

     Počátkem roku se zastupitelstvo spolu s občany začalo intenzivně připravovat na již tradiční setkání oplotských rodáků, kteří se každých pět let scházejí. Při této příležitosti vydal OÚ publikaci HISTORIE OPLOTA A OKOLÍ, kterou zpracoval pan K. Klička. 5. setkání oplotských rodáků a 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů se uskutečnilo v sobotu 28.6. 2008, program byl opravdu bohatý a těšil se velkému zájmu přítomných. Po slavnostní schůzi, kdy byli všichni rodáci přivítáni a seznámeni s vývojem v obci za dobu od posledního setkání a po pozdravu dětí z MŠ následovalo slavnostní odpoledne, které bylo zahájeno průvodem obcí. 

      O zpestření a slavnostní náladu se postaraly mažoretky z Přeštic doprovázené hudebníky z LŠU Přeštice. Průvodu se zúčastnila i historická hasičská stříkačka  z Blovic v nejlepším lesku s posádkou v dobových uniformách. Průvod byl zakončen v areálu Sokolovny, kde náš sbor SDH spolu s pozvanými sbory z okolí předvedly techniku a ukázky hasičského umění. Vyvrcholením celých oslav byl přílet vrtuníku se záchranáři z letiště v Líních, kteří umožnili přítomným divákům  a hlavně dětem nahlédnout do "útrob" stroje a nechyběly ani  ukázky z jejich  náročné záchranářské práce, kterou přitažlivě a přátelsky  komentoval jeden ze záchranářů.

     Celodenní oslavy byly zakončeny večerní taneční zábavou se skupinou ASFALT, která se postarala o skvělou atmosféru a završila tak den plný pohody.

 

     V roce 2008 proběhla obnova omítek a výmalba interieru kaple Panny Marie v naší obci. Zároveň byla provedene elektroinstalace interieru. Celkové náklady činily 453 990,- Kč, kdy v této částce je zahrnuta oprava havarijního stavu oltáře a oprava a vyčištění kostelních lavic. Veškeré práce byly dokončeny v září roku 2008 a tak pouťová mše o první říjnové neděli se konala již v nově zrekonstruovaném interieru kaple.

     Zavedení elektroinstalace umožnilo uskutečnit v měsíci prosinci velmi zdařilý vánoční koncert skupiny DÉMANT, při kterém zazněly nejkrásnější koledy v podání zpěvačky Alice Babkové s doprovodem na varhany panem Bezvodou.Koncertu předcházelo u rozsvíceného vánočního stromku  vystoupení dětí z MŠ a vánoční nadílka.

     Věříme, že i v budoucnu se podaří zajistit hodnotné akce do tohoto místa a že se budou těšit stejnému zájmu občanů.
 

 

 

Občanská vybavenost 

S pomocí odrážek můžeme zpřehlednit informace

  • škola
  • školka
  • kulturní dům
  • hospoda

 

Dopravní dostupnost 

S pomocí odrážek můžeme zpřehlednit informace 

  • Spoj 1
  • Spoj 2
  • atd.

 

 

Informace o obci

 

Obec obdržela od Plzeňského kraje dotaci na plošnou opravu místních komunikací ve výši 220 000 Kč.

 

Na zřízení  pracoviště Czech POINT  obdržela obec dotaci ve výši 79 837 Kč z ministerstva vnitra- Integrovaný operační program. Aktivace pracoviště bude provedena po vydání příslušné vyhlášky tj. cca 15.10.2009, poté bude možno využívat těchto služeb např.

- výpisu katastru z nemovitostí

- výpis z rejstříku trestů

-výpis z rejstříku trestů

-řidiči si budou moci zkontrolovat počet bodů.

 

 

Od 1.11.2009 budou povinně zprovozněny datové schránky pro korespondenci s orgány státní správy, eventuelně i s občany pokud budou mít tyto schránky zřízeny.

 

 

 

Rok 2009 v obci Oplot

 

Obec Oplot má k datu 30.11.2009 342 občanů. Do obce přibylo 6 nových občanů z toho 4 se narodili a 2 přistěhovali. Ubyli 3 občané z toho 2 se odstěhovali a 1 zemřel.

 

V tomto roce proběhly následující akce:

-         vybudování kanalizace u Přibáně v hodnotě 97.694 Kč

-         opraven transformátor- náklady hradil ČEZ

-         zbudována kanalizační šachta u transformátoru v hodnotě 27.537 Kč

-         zateplen vrt a vodárna v částce 87750 Kč

-         oprava sociálního zařízení třídy a archivu v budově OÚ 34.284 Kč

-         výměna oken ve třídě 78.412Kč

-         vymalování třídy a chodby 8.300 Kč

-         plošná oprava místních komunikací (Smíchovská ulice a ke Kubešovi) hodnota díla 1 352 892 Kč- dotace od Krajského úřadu plzeňského kraje 220 000 Kč

-         oprava lesní cesty, vjezdu k p Bambrukrovi úprava terénu v ulici ke Kubešovi v celkové částce 133.349 Kč

-         vykácení porostu a vyhloubení strouhy pro odvodnění cesty k pomníku vč. její úpravy v celk. částce 84.233 Kč

-         oprava lesní cesty ve Špici 47 600 Kč

-         úprava terénu u požární nádrže 12.376 Kč

-         údržba a oprava místního rozhlasu 6.658 Kč

-         instalace umyvadla v MŠ vč. přívodu vody a odpadu 5.081 Kč

-         zakoupení radlice k obecnímu traktůrku 8.313 Kč

-         GO. hasičského auta ve výši 183.000 Kč

-         Na zařízení CZECH POINT byla vynaložena částka 14.090 Kč z vlastních zdrojů a dotace činila 79.837 Kč

-         celkem na výše uvedené bylo vynaloženo 1.989.723 Kč z vlastních zdrojů

 

-    na příspěvcích organizací (TJ Sokol 5.000 Kč a SDH 2.000 Kč na memoriál )

-    na odstranění následků povodní poskytnuto obci Hodslavice okres Nový Jičín

          15.000 Kč

-    na úhradu neinvestičních výdajů za žáky naší obce plnící školní docházku v ZŠ

      Přeštice bylo v tomto roce vynaloženo celkem 249.197 Kč

-    na zajištění provozu MŠ Oplot poskytnuta částka 176.000 Kč

-    dopravní obslužnost zajištěna částkou 20.760 Kč

-    obec rozšířila svůj majetek nákupem pozemků v částce 45.090 Kč

 

Ve svém účetnictví nevykazuje obec žádné úvěrové zatížení.