Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 1. 2021

zata

Bude zpočátku polojasno až oblačno, od západu postupně až zataženo a místy sněžení. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

 

Závěrečnýúčet

obceOplot

zarok 2009 

 

 

1/  údaje  o plnění příjmů a výdajů za rok 2009  v Kč

 

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

 

 

Daňové příjmy   

2 653 000 Kč

2 643 000 Kč

2 668  647,79 Kč

Nedaňové příjmy

   291 690Kč

   303 690 Kč

   312 049,587 Kč

Kapitálové příjmy

 

1 000 000  Kč

 

1 000 000 Kč

 

1 000 000 Kč

Přijaté dotace

     25 310  Kč

   343 450  Kč

   343 449 Kč

 

Příjmy celkem

 

3 970 000 Kč

 

 

4 290 140 Kč

 

4 324 146,36

 

 

Běžné výdaje

3 770 000 Kč

4 078 400 Kč

3 978 375,60 Kč

Kapitálové  výdaje

 

    200 000  Kč

 

  247 000 Kč

 

   247 159,80 Kč

 

Výdaje celkem

 

3 970 000 Kč

 

4 325 400 Kč

 

4 225 535,40

 

 

 

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1, včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti- výkaz Fin 2-12 M, příloha č. 2 rozvaha.

 

Stav majetku , závazků a pohledávek je uveden v příloze č. 3 – inventární seznam majetku obce k 31.12.2009.

 

Stav běžného účtu k 31.12.2009                            2 348 162,02 Kč

Stav pokladny k 31.12.2009                                              0           Kč

Obec neprovozuje hospodářskou činnost, neprodávala majetek obce.

 

2/  Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

      Roční účetní závěrky příspěvkové organizace . MŠ Oplot včetně všech

       zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě.

       Provedeny veřejnoprávní kontroly.

 

     Výnosy celkem                                1 211 524,67 Kč

     Náklady celkem                              1 198 893,11 Kč

    Z i s k                                                     12 631,56 Kč

 

3/  Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním

      rozpočtům veřejné úrovně

                                                   rozpočet              čerpání

4111      volby                         18 300 Kč            18 300 Kč

4116   Czech POINT              79 840 Kč           79 837 Kč

4122    neinvestiční dotace od

           kraje                              220 000 Kč        220 000 Kč

 

Dotace byly řádně vyúčtovány.

 

4/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

     Přezkoumání hospodaření bylo provedeno  krajským úřadem v 

     Plzni, odbor ekonomický, odd. přezkoumání hospodaření obcí

      Kontrolu provedli : Dvořák Bedřich , Grošová Kateřina

      Závěr zprávy :

      Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky – nebyla

      přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků  dle přiložených

      zápisů zastupitelstva obce

      -nebylo požádáno v přezkoumání hospodaření v zákonném

       termínu

       Závažné chyby a nedostatky – závěrečný účet neobsahoval

        stanovené náležitosti

 

Přílohy  :  č. 1        Výkaz Fin 2- 12 M

                  č. 2         Rozvaha

                  č. 3         Inventární zápis k 31.12.2009

                  č.4          Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

                                 obce

 

Do výše uvedených příloh lze nahlédnout na obecním úřadě Oplot.

 

Závěrečný účet obce Oplot za rok 2009 bude projednán na veřejném zasedání  zastupitelstva obce dne  26.3.2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Oplot IČO 00574147  za rok 2009

 

 

                                                                          Za : Hrubá Bohumila

                                                                                Starostka obce